تست هوش : وزن سگ گربه و خرگوش را بیابید

یک سگ، یک گربه و یک خرگوش داریم. یک ترازو هم در اختیار داریم

و می خواهیم آنها را وزن کنیم.اما به روش ترکیبی! یعنی حیوانات

را دو به دو بر روی ترازو قرار می دهیم

و وزن آنها رااندازه می گیریم

آیا می توانید بگویید این سه حیوان، روی

هم چند کیلو وزن دارند؟

برای دیدن پاسخ به ادامه ی مطلب بروید